Skip to content Skip to footer

Elektrokardiogram, znany powszechnie jako EKG, jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych w medycynie. Pomaga w wykrywaniu wielu chorób serca, jednak jego interpretacja może być dla wielu osób skomplikowana. W tym artykule postaramy się przybliżyć nieco tę tematykę, skupiając się na opisach EKG.

doktorekg_holter ekg do domu3 (4).jpg

Podstawy EKG

Elektrokardiogram (EKG) to zapis elektrycznej aktywności serca, który jest rejestrowany na specjalnym papierze. Każda fala, załamek czy odcinek na wykresie EKG odpowiada konkretnym zdarzeniom zachodzącym w sercu podczas jednego cyklu pracy. Analiza EKG pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca, wykrycie przerostu komór czy ocenę, czy doszło do zawału serca.

Rozszyfrowywanie EKG – kluczowe elementy

Na wykresie EKG możemy wyróżnić kilka kluczowych elementów, które są podstawą do dalszej analizy:

1. Fala P – odpowiada za depolaryzację przedsionków, czyli ich skurcz.
2. QRS – zespół załamków odpowiadających za depolaryzację komór, czyli ich skurcz.
3. Odcinek ST – odpowiada za okres, kiedy komory są w pełni skurczone.
4. Fala T – reprezentuje repolaryzację komór, czyli ich rozkurcz.

Co mówi nam EKG?

Analiza EKG pozwala na wykrycie wielu nieprawidłowości i chorób serca. Przykładowo, powiększenie fali P może świadczyć o przerostach przedsionków, zaś zespół QRS szerszy niż 0,12 sekundy może wskazywać na blokady przedsionkowo-komorowe. Odcinek ST może być podwyższony lub obniżony w przypadku niedokrwienia serca lub zawału. Zmiany fali T są często wynikiem zaburzeń elektrolitowych, niedokrwienia czy leków.

Znaczenie opisu EKG

Opis EKG jest niezwykle ważnym elementem diagnozy kardiologicznej. To właśnie na podstawie opisu lekarz jest w stanie zdiagnozować konkretne schorzenia i dobrać odpowiednie leczenie. Opis EKG powinien być precyzyjny i zawierać informacje na temat rytmu serca, osi elektrycznej, ewentualnych przerostów komór, obecności zawału czy innych nieprawidłowości.

Podsumowanie

EKG to podstawowe narzędzie diagnostyczne w medycynie. Jego prawidłowa interpretacja i opis jest kluczowy dla wykrywania i leczenia wielu schorzeń serca. Pomimo że na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowane, zrozumienie podstawowych elementów EKG pozwala na lepsze zrozumienie naszego zdrowia i procesów zachodzących w naszym sercu.

Poczytaj również o ekg opisy właśnie tutaj.

Leave a comment