Więcej informacji o firmie AS Inbank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

W górnej części okienka tekstu można edytować tekst, który będzie wyświetlany w Grafika SmartArt. Kolory te przechodzą stopniowo do kształtu środkowego, a potem w odwrotnym kierunku do kształtu pierwszego. W Grafiki SmartArt zawierającym stałą liczbę kształtów tylko część tekstu w okienku tekstu jest wyświetlana w Grafika SmartArt. Druga Galeria, Zmienianie kolorów, udostępnia zakres różnych opcji kolorów dla Grafika SmartArt, a każda z nich ma jeden lub więcej kolory motywu w różny sposób w odniesieniu do kształtów w Grafika SmartArt. Gdy umieścisz wskaźnik myszy na miniaturze w jednej z tych galerii, możesz sprawdzić, jak styl grafiki SmartArt lub odmiana koloru wpływa na Grafika SmartArt przed ich faktycznym zastosowaniem. W pierwszym przykładzie podpunktory są reprezentowane przez osobne kształty. U dołu okienka tekstu można przeczytać opis Grafika SmartArt. Szczepienia Szczepienia ochronne, jako najskuteczniejsza forma zapobiegania chorobom zakaźnym! Korzystaj z wiedzy eksperckiej. Okienko tekstu działa jak konspekt lub Lista punktowana, która mapuje informacje bezpośrednio na Grafika SmartArt. Okienko tekstu - informacje Za pomocą okienka tekstu można wprowadzać i edytować tekst wyświetlany w Grafika SmartArt. Pokazanie etapów procesu lub osi czasu.     Aby cały tekst nie znajdował się w osobnych kształtach, należy przełączyć układ na inny, w którym cały tekst jest przedstawiany w postaci punktorów. Jeśli zmienisz motyw dokumentu, wygląd Grafika SmartArt zostanie automatycznie zaktualizowany. Przycisk SmartArt znajduje się na karcie , a w zależności od rozmiaru ekranu może wyglądać następująco: Inne programy Office nie zezwalają na tworzenie Grafika SmartArt, ale możesz kopiować i wklejać Grafiki SmartArt jako obrazy do tych programów.

Sage Symfonia 50Cloud – Wykonywanie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa

. W drugim przykładzie podpunktory są reprezentowane jako punktory wewnątrz kształtu. Tworzenie schematu organizacyjnego. Więcej Dla przedsiębiorcy i instytucji Działalność gospodarcza, usługi, żłobki itp. Pokazanie zależności części względem całości. Styl, kolor i efekty dla Grafiki SmartArt W obszarze Narzędzia grafiki SmartArtna karcie projektowanie są dostępne dwie galerie umożliwiające szybkie zmienianie wyglądu Grafika SmartArt: style grafiki SmartArt i Zmienianie kolorów. Proponowany typ Pokaż informacje niesekwencyjne. Jeśli na przykład używany jest trójwymiarowy styl grafiki SmartArt z perspektywą, można zobaczyć wszystkie osoby na tym samym poziomie.    Jeśli obraz jest częścią slajdu z obrazem w tle, kombinacje kolorów ze słowem przezroczyste w nazwie nadają się najlepiej do udoskonalenia projektu w dokumencie. Typ jest podobny do kategorii Grafika SmartArt, a każdy typ zawiera kilka różnych układów. Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub projektowanie nie jest widoczna, kliknij dwukrotnie Grafika SmartArt. Każda Grafika SmartArt definiuje własne mapowanie między punktorami w okienku tekstu a zestawem kształtów w Grafika SmartArt. W zależności od wybranego układu Każdy punktor w okienku tekstu jest reprezentowany w Grafika SmartArt jako nowy kształt lub punktor w kształcie. Więcej informacji na temat pracy z Grafiki SmartArt można uzyskać, odczytując. Podczas tworzenia Grafika SmartArtGrafika SmartArt i okienko tekstu są wypełniane tekstem zastępczym, który można zamienić na informacje. Animacja Grafiki SmartArt W PowerPoint możesz dodać animację do Grafika SmartArt lub pojedynczego kształtu w Grafika SmartArt. Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Możesz również przenosić kształty i zmieniać ich rozmiar. Aby dowiedzieć się więcej o animacji, zobacz animowanie grafiki SmartArt. Więcej Nowe narkotyki Stop tzw. Ta zawartość jest nadal dostępna po przełączeniu się do innego układu, ale jeśli zachowasz i zamkniesz ten sam układ, informacje nie zostaną zapisane, aby chronić prywatność użytkownika. Po wstawieniu Grafika SmartArt do dokumentu bez określania motywu motyw graficzny będzie odpowiadał pozostałej zawartości w dokumencie. Za pomocą trójwymiarowego stylu grafiki SmartArt z perspektywą można również uwydatnić oś czasu wybiegającą w przyszłość. Możesz na przykład zaprojektować szybkie wpadnięcie kształtu z jednej strony ekranu albo jego powolne zanikanie. W połączeniu z innymi funkcjami, takimi jak motywy, Grafiki SmartArt ułatwiają tworzenie ilustracji o jakości projektanta za pomocą tylko kilku kliknięć myszy. Formatowanie znaków, takie jak czcionka, rozmiar czcionki, pogrubienie, kursywa i podkreślenie, można zastosować do tekstu w Grafika SmartArt, stosując formatowanie do tekstu w okienku tekstu i jest odzwierciedlane w Grafika SmartArt. Jeśli masz Grafika SmartArt typu , możesz użyć dowolnej opcji w celu wyróżnienia ruchu kołowego. Aby usunąć całe formatowanie i zacząć od nowa, na karcie projektowanie w grupie Resetowanie kliknij pozycję Resetuj grafikę. Możesz je utworzyć, wybierając układ pasujący do wiadomości. Niemal wszystkie części Grafika SmartArt można dostosowywać. Tekst, obrazy lub inna niewidoczna zawartość jest oznaczona w okienku tekstu czerwoną literą X. Ostrosłupowy Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących wybierania odpowiedniego układu Grafika SmartArt, a także dodatkowych informacji na temat każdego typu układu, zobacz Wybieranie grafiki SmartArt. Aby utworzyć nowy wiersz tekstu punktowanego w okienku tekstu, naciśnij klawisz ENTER. Jeśli układ schematu organizacyjnego jest używany z kształtem asystenta, punktor z dołączoną linią wskazuje kształt asystenta. dopalaczom! Jak przeciwdziałać i uchronić młodzież. Zobacz też Wybieranie grafiki SmartArt Tworzenie grafiki SmartArt Animowanie grafiki SmartArt. Jeśli Galeria stylów grafiki SmartArt nie zawiera odpowiedniego zestawu wypełnień, linii i efektów, możesz zastosować pojedynczy styl kształtu lub w pełni dostosować kształt.

Hierarchia Pokazanie drzewa decyzji. Użycie obrazów w celu przedstawienia lub wyróżnienia zawartości. Na przykład Zwróć uwagę na sposób mapowania tego samego tekstu w dwóch Grafiki SmartArt poniżej. Nawet po dostosowaniu Grafika SmartArt możesz zmienić układ na inny, a większość dostosowań zostanie zachowana. W ramach tego procesu po utworzeniu Grafika SmartArt zostanie wyświetlony monit o wybranie typu, takiego jak , lub. Główny Inspektorat Sanitarny ul. Aby zmniejszyć wcięcie wiersza, kliknij przycisk Podwyższ poziom. Okienko tekstu zostanie wyświetlone po lewej stronie Grafika SmartArt. Dostępne animacje różnią się w zależności od układu wybranego dla Grafika SmartArt, ale zawsze można animować wszystkie kształty jednocześnie lub jednym kształtem. Większość opcji dostosowywania można znaleźć w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie. Więcej informacji o firmie AS Inbank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Więcej informacji o firmie AS Inbank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. W poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładów typowych zastosowań Grafiki SmartArt, a w przypadku każdego z nich najlepiej uwzględnić następujące typy grafiki SmartArt. Aby wyróżnić odrębne kroki w Grafika SmartArt typu , możesz użyć dowolnej kombinacji w obszarze kolor kolorowy. Po wybraniu układu możesz przenieść wskaźnik myszy na dowolny z różnych układów wyświetlanych na karcie projektowanie , a następnie użyć podglądu na żywo, aby sprawdzić, jak będzie wyglądać Twoja zawartość z zastosowaniem tego układu. Możesz również nacisnąć klawisz Tab, aby zwiększyć wcięcie lub klawisze Shift + Tab, aby zmniejszyć wcięcie z poziomu okienka tekstu. Style grafiki SmartArt i kombinacje kolorów mają za zadanie uwydatniać zawartość. Podczas dodawania i edytowania zawartości w okienku tekstu Grafika SmartArt jest automatycznie aktualizowana - kształty są dodawane lub usuwane stosownie do potrzeb. Wybierając kolory, należy również uwzględnić, czy chcesz, aby odbiorcy mogli wydrukować Grafika SmartArt, czy wyświetlić go w trybie online. Trójwymiarowe style grafiki SmartArt nadają się dobrze na pierwszą stronę dokumentu lub pierwszy slajd prezentacji. Pokazanie ciągłego procesu. Możesz również zastosować pojedynczy styl kształtu do jednego lub większej liczby kształtów w Grafika SmartArt. I na szczęście na. Aby wciąć wiersz w okienku tekstu, zaznacz linię, którą chcesz wciąć, a następnie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArtna karcie projektowanie kliknij pozycję. Jakie są zalety konta dla dwojga i czy zawsze warto decydować się na takie rozwiązanie?.

Więcej informacji o grafikach SmartArt - Pomoc techniczna.

. Co brać pod uwagę podczas wybierania układu Wybierając układ Grafika SmartArt, zapytaj siebie, co chcesz przekazać, a także czy chcesz, aby informacje były wyświetlane w określony sposób. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies

Märkused