Tylko najważniejszy jest termin spłaty

Jakiej kamery używa Emil Rau w swoim samochodzie?

.

Poirot - 62. Przyjdź i zgiń / The Clocks (2009)

. Tylko najważniejszy jest termin spłaty. Tylko najważniejszy jest termin spłaty. Tylko najważniejszy jest termin spłaty..

Cały proces przeprowadzany jest przez Internet.

Märkused