Rzetelna informacja byłaby bardzo istotna dla potencjalnych pożyczkobiorców

Mamy [prawie] SUKCES! -  W dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych MNiSzW zdecydowało się dodać dyscyplinę   INFORMATYKA TECHNICZA i TELEKOMUNIKACJA   {po mojemu po prostu  TELEINFORMATYKA}  Nowe rozporządzenie ws. nadając tytuł inżyniera informatyka - co jest de'facto ustawowym naruszaniem zasad uczciwej konkurencji. Podejrzenie wycieku danych w jednej z największych firm pożyczkowych!.

Pieniądz jako informacja: spotkanie otwarte 22

. Ówczesny Przewodniczący Komitetu Informatyki PAN, Prof. W dziale inżyniersko-technicznym została zmieniona w niewiele mówiącą nazwę  inżynieria informacji  i włączona do pięcio-elementowej dyscypliny: elektrotechnika, elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka, inżynieria informacji.

Poszukuję dobrych i rzetelnych portali informacyjnych - Na.

. Ja, będąc w tym czasie Prezesem PIIT oraz Członkiem KI PAN również wysłałem mejla w tej sprawie do KI PAN.  Można się z nim tutaj zapoznać.  Treść tego mejla stała się dzisiaj znowu aktualna. Oznaczało to formalne ograniczenie możliwości badań i dydaktyki na uczelnaich technicznych w zakresie szeroko rozumianej informatyki i zastąpienie tego określenia innymi pojęciami. Dla wydziałów prowadzących kierunki informatyczne oraz dla naukowców Instytutów Informatyki uczelni technicznych taka propozycja była nie do przyjęcia. Rzetelna informacja byłaby bardzo istotna dla potencjalnych pożyczkobiorców. informatyka w dziale nauk matematyczno-przyrodniczym.

Stefan Węgrzyn podjął działania na rzecz zaniechania tego pomysłu - z pozytywnym skutkiem. A za to uniwersytety będą mogły prowadzić kierunki inżynierskie - np. Rzetelna informacja byłaby bardzo istotna dla potencjalnych pożyczkobiorców. Między innymi list w tej sprawie do KI PAN skierował Rektor AGH p Prof.R.Tadeusiewicz.

Märkused