Rosnące wynagrodzenia i napędzają konsumpcję

STUDIO POLAKÓW Edyta Hołdyńska rozmawia p. Dominikiem o płacy minimalnej

. Rosnące wynagrodzenia i napędzają konsumpcję. Firmy zajmujące się sprzedażą towarów i usług najczęściej wystawiają faktury z długim terminem płatności. Czasem na drodze stać mogą np.

Märkused