Pożyczki udzielane przez Łatwą Ratkę…

FUNDUSZE UNIJNE DLA MŁODYCH FIRM - Praktyczny poradnik

. W omawianym przypadku pożyczkobiorcami są osoby fizyczne lub prawne, będące wspólnikami lub akcjonariuszami spółek, które tej pożyczki udzielają. Pożyczki udzielane przez Łatwą Ratkę…. Pożyczka może zostać udzielona na czas oznaczony lub nieoznaczony, jak również może być odpłatna, jak i nieodpłatna. Zazwyczaj są to nie wielkie chwilówki do 1000 zł. W przypadku pożyczkodawcy będącemu płatnikiem podatku dochodowego obowiązek taki powstanie zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku udzielania pożyczek nieodpłatnych. W świetle przytoczonych przepisów należy uznać, iż każda spółka udzielająca pożyczki wspólnikowi, będąc podatnikiem podatku VAT, nie podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. Bez wątpienia w przypadku pożyczek odpłatnych, po stronie pożyczkodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Zasada ta nie znajdzie jednak zastosowania w przypadku udzielenia pożyczki wspólnikowi przez spółkę. Jeżeli natomiast spółka udzielająca pożyczki nie jest płatnikiem CIT, przychód podlegający opodatkowaniu powstanie po stronie wspólników tej spółki, wliczając wspólników biorących pożyczkę.

Dom zasilany słońcem - fotowoltaika w praktyce – Teraz z programem Czyste Powietrze

. Pożyczki udzielane przez Łatwą Ratkę…. Pożyczki udzielane przez Łatwą Ratkę…

Märkused