Pożycz nawet 3 000 zł na 45 dni

Pożycz nawet 3 000 zł na 45 dni.

- Na leśnikach ciąży z jednej strony odpowiedzialność za wszystkie składniki przyrody, z drugiej zaś, na zapewnieniu ciągłości gospodarki drzewnej - odpowiada Leszek Turczyniak, zastępca nadleśniczego. Informacje w bazach kredytowych są na bieżąco aktualizowane. Dyskutowano o stanie przygotowań na ewentualne przypadki zachorowań związanych z nowym wirusem. - Nie popadajmy w panikę, na naszym terenie nie ma żadnego przypadku zachorowania - uspakajał starosta Andrzej Szarlip. Zadbajmy wszyscy o to, bo ryzyko zachorowania spowodowanego nowym rodzajem wirusa było jak najmniejsze. Pożycz nawet 3 000 zł na 45 dni

Märkused