PKO BP Oddział nr 12

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. PKO BP Oddział nr 12..

PKO Bank Polski Szczecin marzec 2020 | …

. PKO BP Oddział nr 12. Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe. Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Lubię to 0 Nie lubię Odpowiedz 2 lat temu zaciekawiony Czy ktoś kiedyś naprawdę brał pożyczkę w kwocie 100 zł?.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT. PKO BP Oddział nr 12. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. PKO BP Oddział nr 12. Inspektor Ochrony Danych W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych.

iPKO – bankowość elektroniczna PKO Banku …

. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul.

PKO BP Warszawa - lista oddziałów / placówek 2020

Märkused