Oferowany przez Ifis faktoring z regresem polega na finansowaniu niezapłaconych faktur bez przenoszenia ryzyka niewypłacalności dostawcy

Oprocentowanie db Lokaty Pracującej zwiększa się z każdym miesiącem trwania umowy. Oferowany przez Ifis faktoring z regresem polega na finansowaniu niezapłaconych faktur bez przenoszenia ryzyka niewypłacalności dostawcy. Oferowany przez Ifis faktoring z regresem polega na finansowaniu niezapłaconych faktur bez przenoszenia ryzyka niewypłacalności dostawcy. Spłata od 12 do 36 miesięcy. Oferowany przez Ifis faktoring z regresem polega na finansowaniu niezapłaconych faktur bez przenoszenia ryzyka niewypłacalności dostawcy. Oferowany przez Ifis faktoring z regresem polega na finansowaniu niezapłaconych faktur bez przenoszenia ryzyka niewypłacalności dostawcy

Märkused