Obecność negatywnej historii kredytowej w BIK oraz wpisu w rejestrze dłużników może się wiązać z odmową przy próbie podpisania umowy ratalnej ze sklepem

Obecność negatywnej historii kredytowej w BIK oraz wpisu w rejestrze dłużników może się wiązać z odmową przy próbie podpisania umowy ratalnej ze sklepem.. Co zatem nam pozostaje?. Czy konsolidacja kredytu/kredytów jest opłacalna?. Obecność negatywnej historii kredytowej w BIK oraz wpisu w rejestrze dłużników może się wiązać z odmową przy próbie podpisania umowy ratalnej ze sklepem. Obecność negatywnej historii kredytowej w BIK oraz wpisu w rejestrze dłużników może się wiązać z odmową przy próbie podpisania umowy ratalnej ze sklepem.

Umowa dotycząca przelania wierzytelności może być oparta na umowie zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej

Märkused