Na ogół suma pożyczki nie może przekraczać mniej więcej 70% bieżącej ceny rynkowej auta

Na ogół suma pożyczki nie może przekraczać mniej więcej 70% bieżącej ceny rynkowej auta. Te dane mogą zaś zostać wykorzystane przez pożyczkodawcę w celu wydania decyzji pożyczkowej.

Na ogół suma pożyczki nie może przekraczać mniej więcej 70% bieżącej ceny rynkowej auta. Hapi Pożyczki – miesięczna rata może wynosić około 437,67 zł. Kodeks pracy nie traktuje w ten sposób zarobionych pieniędzy jako wynagrodzenia za pracę. Bank Rumia Spółdzielczy

Märkused