Możesz połączyć się z Facebookiem lub mniej popularną Naszą Klasą

Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy. Jeśli nie możesz się połączyć z Hotspotem osobistym przez połączenie Bluetooth Wykonaj następujące czynności, aby połączyć urządzenia w parę i połączyć się z Hotspotem osobistym przez połączenie Bluetooth. Jeśli pojawi się komunikat o błędzie „System nieobsługiwany”, może to być spowodowane tym, że instalator nie obsługuje danego systemu operacyjnego. Kliknij ikonę , wybierz opcję Dezaktywuj usługę i kliknij opcję Zastosuj. Jeśli komputer ma już inne połączenie sieciowe, połączenie z Hotspotem osobistym może nie zostać aktywowane.   Jeśli nadal nie możesz się połączyć, wykonaj następujące czynności: Rozłącz urządzenie:Na iPadzie lub iPodzie touch, który ma zostać połączony z Hotspotem osobistym, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth. Upewnij się, czy połączenia sieciowe są aktywne i spróbuj ponownie”. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z administratorem systemu. Serwery proxy korzystają ze „zintegrowanego uwierzytelniania”, jeśli użytkownik może korzystać z danego serwera proxy. Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności w dalszym ciągu nie możesz nawiązać połączenia, skontaktuj się ze Wsparciem Apple. Jeśli chcesz zmienić nazwę sieci Wi-Fi, dowiedz się, jak zmienić nazwę urządzenia. Użyj go, by ponownie zainstalować Chrome. Jeśli nie chcesz wysłać do Google informacji o awariach, wyłącz wysyłanie statystyk użytkowania z komputera. Połączenie z Hotspotem osobistym przez Bluetooth Jak połączyć komputer Mac lub komputer z systemem Windows: Na komputerze Mac kliknij ikonę  na pasku menu. Przyłączanie komputera z systemem Windows do Hotspotu osobistego za pomocą połączenia USB Uaktualnij aplikację iTunes do najnowszej wersji. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Usługa inteligentnego transferu w tle. Kliknij opcję Usuń, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli data i godzina są nieprawidłowe, zaktualizuj je lub włącz opcję automatycznego ustawiania daty i godziny. Jeśli pojawi się inny komunikat alertu dotyczący połączenia Wykonaj powyższe kroki, jeśli zobaczysz jeden z poniższych komunikatów o błędach: „Nie można połączyć się z iTunes Store. „Nie można było dokończyć żądania w iTunes Store. Ponownie zainstaluj Chrome. Jeśli nadal nie udaje się nawiązać połączenia, przejdź do następnej części. Jeśli inne urządzenia także nie mają dostępu do Internetu, wyłącz i ponownie włącz swój router Wi-Fi, aby go zresetować. Na komputerze z systemem Windows kliknij menu Start:  lub. Na urządzeniu Apple TV: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Data i czas. Kliknij plik GoogleUpdate.exe  Dodaj. Na telefonie iPhone lub iPadzie, który udostępnia Hotspot osobisty, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, a następnie stuknij pozycję Ustawienia sieciowe. Wyłącz tryb S na komputerze. Kliknij Zezwalaj na dostęp innej aplikacji Przeglądaj. Na komputerze z systemem Windows kliknij ikonę  w obszarze powiadomień. Wybierz opcję Pokaż urządzenia Bluetooth i kliknij urządzenie udostępniające Hotspot osobisty. Jeszcze raz pobierz plik instalacyjny z google.com/chrome. Wybierz urządzenie udostępniające Hotspot osobisty, kliknij opcję Połącz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Uruchom ponownie telefon iPhone lub iPada, na którym udostępniasz Hotspot osobisty, oraz urządzenie, które próbuje się połączyć z Hotspotem osobistym. Pobierz ponownie Chrome ze strony google.com/chrome Spróbuj zainstalować Chrome ponownie. Sprawdzanie daty i godziny Upewnij się, że na urządzeniu poprawnie ustawiono datę i godzinę dla Twojej strefy czasowej. Stuknij ikonę  znajdującą się obok nazwy urządzenia udostępniającego Hotspot osobisty, a następnie stuknij opcję Zapomnij to urządzenie. iTunes Store jest czasowo niedostępny. Pobierz ponownie Chrome Pobierz ponownie Chrome ze strony google.com/chrome. W sekcji „Ogólne” zaznacz Tylko do odczytu. Połączenie możesz potwierdzić w oknie Preferencje systemowe > Sieć. Na komputerze z systemem Windows kliknij ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień, a następnie upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona. Jeśli wybierzesz , kliknij dwukrotnie pobrany plik, by rozpocząć instalację. Jeśli nie udaje się nawiązać połączenia, przejdź do następnej części. Wybierz urządzenie udostępniające Hotspot osobisty, a następnie kliknij ikonę . Sprawdź, czy przy Twojej nazwie użytkownika wyświetla się „Grupa Administratorzy”. Dostępność produktów i funkcji może się różnić w zależności od kraju i regionu. Dowiedz się więcej o tym, . Jeśli błąd pojawia się po zainstalowaniu aplikacji: Wejdź na stronę Microsoft Fix it. Jeśli pod tym kluczem nie widzisz aplikacji, wyszukaj HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Update\Clients. Uruchomi się zainstalowana wersja. Jeśli nie możesz zaznaczyć pola, skontaktuj się z administratorem systemu. Łączenie urządzeń w parę Na urządzeniu udostępniającym Hotspot osobisty stuknij kolejno opcje Ustawienia > Hotspot osobisty, a następnie upewnij się, że funkcja Hotspot osobisty jest włączona. Naprawianie większości błędów występujących podczas instalacji Upewnij się, że połączenie internetowe działa prawidłowo. „Program nie mógł połączyć się z iTunes Store. Znajdź i wybierz folder o najwyższym numerze. Jak dokładnie wygląda umowa z firmą pozabankową?. Gdzie ją znajdziesz?. Następnie na urządzeniu, które ma zostać połączone z Hotspotem osobistym, wykonaj następujące czynności:Na iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth i upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona. Chyba że firma współpracuje wyłącznie z rzetelnymi i wypłacalnymi kontrahentami. Możesz połączyć się z Facebookiem lub mniej popularną Naszą Klasą. Pozostań na tym ekranie, aż przyłączane urządzenie zostanie połączone z siecią Wi-Fi.  Na urządzeniu, które ma zostać połączone z Hotspotem osobistym, wykonaj następujące czynności: Wyłącz sieć Wi-Fi i włącz ją ponownie. Jeśli nadal występują problemy, sprawdź, czy możesz edytować C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\ Aby uzyskać dostęp do edycji: Kliknij prawym przyciskiem myszy folder. Spróbuj zainstalować Chrome ponownie. Spróbuj ponownie później”. Pierwsze czynności Spróbuj ponownie po każdej z nich. Jeśli podczas próby pobrania i zainstalowania Google Chrome pojawia się komunikat o błędzie, wypróbuj te rozwiązania. Ponownie uruchom urządzenia. Kliknij Panel sterowania  System i zabezpieczenia  Narzędzia administracyjne  Usługi. Aby uzyskać uprawnienia administratora, skontaktuj się z administratorem systemu. Kliknij Zezwalaj aplikacji na dostęp przez Zaporę systemu Windows. W polu wyszukiwania „Znajdź ustawienie” wpisz Zapora sieciowa. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji systemu iOS. Możesz połączyć się z Facebookiem lub mniej popularną Naszą Klasą. Postępuj zgodnie z instrukcjami, by rozwiązać problem. Sprawdź, czy Twój system operacyjny jest obsługiwany. Nie można nawiązać połączenia sieciowego. Wybierz opcję Dodaj urządzenie z obsługą funkcji Bluetooth, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli przy próbie przyłączenia się do Hotspotu osobistego występuje błąd hasła, sprawdź hasło sieci Wi-Fi: na urządzeniu udostępniającym Hotspot osobisty wybierz kolejno opcje Ustawienia > Hotspot osobisty, aby zobaczyć hasło Wi-Fi. Wystąpił błąd w iTunes Store.

Wybierz urządzenie z systemem iOS udostępniające Hotspot osobisty, a następnie wybierz opcję Połącz z siecią.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem

. W tym celu odznacz opcję „Wyłącz, jeśli niepotrzebne” i kliknij pozycję Zastosuj. Jeśli nie możesz połączyć się z powodu nieobsługiwanego serwera proxy Sprawdź, czy korzystasz z obsługiwanego serwera proxy: Negocjuj schemat uwierzytelniania, w tym Kerberos i NTLM. Pobierz plik instalacyjny Chrome. W oknie „Uruchamianie” wpisz. GoogleCrashHandler.exe wysyła do Google informacje o awariach, jeśli mają one wpływ na Twoje aplikacje Google. Instalacja jest niemożliwa Jeśli instalując lub aktualizując swoją aplikację, napotkasz błąd, wykonaj te czynności, by uzyskać pomoc: Odwiedź Forum pomocy Google, wyszukaj swoją aplikację i poproś innych użytkowników o pomoc. Otwórz aplikację Ustawienia systemu Windows. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, zaufaj urządzeniu. Jeśli korzystasz z Zapory systemu Windows, wykonaj te czynności: Na komputerze z systemem Windows kliknij menu Start:  lub. Jeśli pojawi się komunikat, kliknij  lub Zapisz. Możesz połączyć się z Facebookiem lub mniej popularną Naszą Klasą. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Bluetooth i upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona. Jeśli korzystasz z sieci komórkowej, aby połączyć się z Internetem na telefonie iPhone lub iPadzie, upewnij się, że dane sieci komórkowej są włączone dla używanej przez Ciebie aplikacji. Upewnij się, że urządzenie zostało połączone z właściwą siecią Wi-Fi. Sprawdź, czy na komputerze jest wystarczająco dużo miejsca Problem może się pojawić, jeśli na komputerze jest za mało miejsca na Chrome. Wyłącz oprogramowanie antywirusowe. Jeśli nie możesz połączyć się z powodu działania zapory sieciowej, oprogramowania antywirusowego lub serwera proxy Aby to naprawić, dodaj zaporę sieciową, oprogramowanie antywirusowe lub serwer proxy do listy wyjątków w oprogramowaniu zabezpieczającym. Google Chrome jest już zainstalowany na komputerze. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, wykonaj poniższe czynności dotyczące funkcji Hotspot osobisty przez sieć Wi-Fi, połączenie USB lub połączenie Bluetooth. W przypadku aplikacji iTunes dla systemu Windows sprawdź, czy  lub Zaporę systemu Windows. Jeśli nie możesz się połączyć z Hotspotem osobistym przez połączenie USB Aby uniknąć zbędnych opłat za pobieranie danych, wyłącz funkcję Hotspot osobisty, jeśli jej nie potrzebujesz. Kliknij ikonę , wybierz opcję Dezaktywuj usługę i kliknij opcję Zastosuj. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, zaufaj urządzeniu.  Upewnij się, że możesz. Jeśli komputer z systemem Windows nie rozpoznaje urządzenia, spróbuj użyć innego przewodu USB. Wyłącz oprogramowanie antywirusowe Niektóre programy antywirusowe mogą uniemożliwiać zainstalowanie przeglądarki Google Chrome na komputerze. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem Spróbuj połączyć się z dowolną stroną internetową za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Na komputerze Mac kliknij ikonę  na pasku menu, a następnie wyłącz i z powrotem włącz funkcję Bluetooth. Możesz połączyć się z Facebookiem lub mniej popularną Naszą Klasą. Na komputerze PC wybierz opcję Ustawienia, kliknij ikonę , a następnie wyłącz i z powrotem włącz funkcję Bluetooth. Podłączanie komputera Mac do Hotspotu osobistego za pomocą połączenia USB Uaktualnij aplikację iTunes do najnowszej wersji.  Za pomocą przewodu USB podłącz komputer Mac do telefonu iPhone lub iPada udostępniającego Hotspot osobisty. Upewnij się, że możesz. Jeśli komputer Mac nie rozpoznaje urządzenia, spróbuj użyć innego przewodu USB.  Wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Sieć i wybierz połączenie iPhone USB. Jeśli go nie widzisz, kliknij ikonę  i dodaj je. Wykonaj następujące czynności podane przez firmę Microsoft, aby . Jeśli jest niestabilne, dowiedz się, jak. Zwolnij miejsce na dysku twardym, usuwając niepotrzebne pliki, takie jak pliki tymczasowe, pliki pamięci podręcznej przeglądarki oraz stare dokumenty i programy. Zła historia kredytowa wyklucza uzyskanie pożyczki.

Jak zmieniły się dziewczynki z "Holiday" i "To właśnie miłość"? Zobacz!

. Jeśli nie możesz zainstalować Google Chrome przy wyłączonym oprogramowaniu antywirusowym, być może trzeba je zaktualizować. Stuknij urządzenie udostępniające Hotspot osobisty, potwierdź wyświetlony kod, a następnie stuknij opcję Połącz w parę na obu urządzeniach. Jeśli udało Ci się nawiązać połączenie, ale nie możesz pobierać ani aktualizować aplikacji, .  Dowiedz się, co zrobić, . Jeśli nie możesz wykonać tych czynności, skontaktuj się z administratorem systemu. Nazwa sieci jest taka sama, jak nazwa urządzenia z systemem iOS udostępniającego Hotspot osobisty. W przypadku problemów z instalowaniem Chrome na komputerze mogą występować te błędy: na komputerze znajduje się już nowsza wersja Chrome. Za pomocą przewodu USB podłącz komputer do telefonu iPhone lub iPada udostępniającego Hotspot osobisty. Obok może zostać wyświetlona ikona 

Märkused