Lista wyjątków zawiera aż 30 pozycji

Dozwolone programy: Programy na tej liście mogą być uruchamiane. Jeszcze kilka lat temu chwilówki nie cieszyły się bardzo dobrą opinią i okryte były wręcz złą sławą. Lista wyjątków monitorowania zachowania zawiera programy, które nie są monitorowane przez funkcję monitorowania zachowania. – możliwość wyboru jednej z trzech opcji dla każdego z wierszy: Bez korekty/ Pomijać/ Modyfikować. Podane ilości minut – dotyczy to zarówno minut dotyczących opisu wyjątku jak i minut dotyczących danej metody modyfikacji – są tylko wartościami proponowanymi – podlegającymi modyfikacji przez użytkownika. Lista wyjątków zawiera aż 30 pozycji. Lista wyjątków zawiera aż 30 pozycji. może być modyfikowana przez Operatora. Wybór sposobu modyfikacji ma listę rozwijaną. Lista wyjątków zawiera aż 30 pozycji. Według danych KRD Polacy zwrócić muszą sądom powszechnym aż 485,5 mln zł. Reguła Standard i przy kreowaniu nowej bazy nie jest domyślnie przypisywana do najwyższej gałęzi w strukturze organizacyjnej – wydziału. Reguła ta podlega edycji tj. Jeśli dla danego wyjątku wybrano modyfikację jako akcję, to dodatkowo jest aktywne pole Metoda modyfikacji – wybór spośród predefiniowanych wariantów korekty. Lista wyjątków zawiera aż 30 pozycji. Zablokowane programy: Programów znajdujących się na tej liście nigdy nie można uruchamiać. Liczba minut – pole typu liczba całkowita – pozwalające na doprecyzowanie sposobu modyfikacji. Wartości ustawione dla poszczególnych po zapisaniu będą wyświetlane na liście reguł w odpowiednich kolumnach.

Sposób edycji poszczególnych pól opisano poniżej. Aby skonfigurować tę listę, należy włączyć monitorowanie zdarzeń. Jeśli ten wydział też nie ma przypisanej reguły, to należy dalej szukać w górę kolejnych wydziałów, aż natrafimy na wydział z przypiętą regułą. Standardowa reguła wygładzania przy kreowaniu nowej bazy jest domyślnie dodawana. Listę wyjątków można skonfigurować w konsoli Web. Okno Edycji reguły wygładzania RCP zawiera: Opis wyjątku – opis potencjalnego błędu w pliku – tekst nie podlegający edycji przez operatora. Jeżeli dojdziemy do głównego wydziału – i nie będzie miał on ustawionej reguły wygładzania, to import z czytnika nie będzie skorygowany o żadną regułę. Użytkownikom można także przyznać uprawnienia do konfigurowania własnej listy wyjątków w konsoli klienta OfficeScan. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Uprawnienia monitorowania zachowania

Märkused