Kredyt kupiecki – zabezpiecz swoje interesy

Najpierw powstają zobowiązania wobec dostawców, następnie tworzone są należności od odbiorców. Udział kredytów kupieckich we finansowaniu działalności polskich przedsiębiorstw przekracza znacznie udział kredytu bankowego. Kredyt kupiecki jest darmowy aż do momentu, gdy odbiorca skorzysta z bonifikaty i opustów cenowych, do momentu kiedy nie są one przyznaje stają dość drogim źródłem finansowania. Metoda systemowa sprowadza się natomiast do podziału wszystkich kontrahentów na poszczególne kategorie, z którymi w sposób ścisły powiązane są określone warunki udzielania kredytu. Kredyt kupiecki wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa, które nie mają możliwości skorzystania z kredytu bankowego. Zbyt wysokie zobowiązania wobec dostawców mogą być także szkodliwe dla samego przedsiębiorstwa, ponieważ wpływają niekorzystnie na jego ocenę zdolności kredytowej. Kredyty kupieckie dają możliwość zakupu niezbędnych produktów przy odroczeniu płatności na późniejszy termin, ustalony z dostawcą. Kredyt kupiecki – zabezpiecz swoje interesy. W każdej firmie warunki udzielania kredytu kupieckiego powinny być określane indywidualnie lub systemowo. Gdy interesant zapłaci wkrótce po sprzedaży to korzysta z opustu, jeżeli w przeciwnym wypadku, czyli w odroczonym terminie obowiązuje go pełna spłata.

FAKTORING - www.dyrektorzyfinansowi.pl

. Umożliwia on bowiem zjednanie klientów, którzy nie dysponują odpowiednimi środkami na gotówkowe zakupy. Cele polityki kredytu kupieckiego Przedsiębiorstwo realizuje odmienne cele w zakresie prowadzone polityki kredytu kupieckiego. Kredyt kupiecki – zabezpiecz swoje interesy. W małych i średnich przedsiębiorstwach stanowi on podstawowe źródło finansowania majątku obrotowego. Jeśli sprzedaż wzrasta, płatności również mają dążność do wzrostu oraz przeciwnie, gdy sprzedaż spada, płatności mają tendencję spadkową. Stanowi on dla nich źródło pozyskiwania środków na finansowanie bieżącej działalności, zwłaszcza gdy dysponują zbyt małym kapitałem własnym. Oszczędzanie czy pożyczanie?. Dla dostawców sprzedaż na kredyt jest jednym z instrumentów zwiększenia sprzedaży i zysku. Kredyt kupiecki – zabezpiecz swoje interesy. Kategoryzacji klientów dokonuje się z reguły według kwoty limitu kredytowego. Dostawcy niejednokrotnie wydłużają okres kredytowania w stosunku do oferowanego przez innych dostawców, aby w ten sposób pozyskać nowych klientów. Kredyt kupiecki – zabezpiecz swoje interesy. Metoda indywidualna polega na sprawdzeniu osobno dla każdego kontrahenta jego wiarygodności kredytowej, a następnie ustaleniu indywidualnych warunków udzielenia kredytu. W przypadku obsługiwanych wcześniej klientów należy brać pod uwagę faktycznie wykorzystywany limit, a dla nowych - limit wnioskowany. Kredyt kupiecki od dostawców jest przeciwieństwem tego przedsiębiorstwo proponuje swym własnym odbiorcom.

W ten sposób jednak postępować mogą firmy, które utrzymują stosunki handlowe z niewielką liczbą kontrahentów lub sprzedają towary i usługi o charakterze specjalistycznym i jednostkowo dużej wartości. Kredyt kupiecki jest samoregulującym się źródłem finansowania.

FAKTORING -

Märkused