Jak długo BIK przetwarza i przechowuje zgromadzone dane?

Czasami konieczna jest dodatkowa weryfikacja dla nowych klientów w postaci wykonania przelewu bankowego na symboliczną kwotę np. Jak długo BIK przetwarza i przechowuje zgromadzone dane. Jak długo BIK przetwarza i przechowuje zgromadzone dane. Jak długo BIK przetwarza i przechowuje zgromadzone dane.

Märkused