Finansowanie tego typu jest oferowane zwłaszcza w sektorze pozabankowym

Firma działa na rynku od 2007 roku. Celem tego jest pomoc ludności lokalnej i rozwój przedsiębiorczości wśród ludzi biednych. Innym problemem jest zjawisko szkolnych "martwych dusz", czyli uczniów figurujących w szkolnych rejestrach, ale praktycznie nieuczestniczących w zajęciach. Istnienie jej bowiem jest niezgodne z głównym celem działania tych szkół. Jest to bowiem zabawa w edukację właściwie bez wymagań, w której kompletnie nie kształtuje się postaw osób odpowiedzialnych za siebie. Z tym problemem samorządy próbują walczyć poprzez zaostrzenia kontroli liczby uczniów, rzeczywiście uczestniczących w szkolnych zajęciach. Otóż będzie to możliwe po rozpoczęciu roku szkolnego, gdy zajdzie potrzeba przyjęcia do szkoły dodatkowych dzieci. Naturalnie powinny mieć one możliwość działania, ale bez wsparcia finansowego ze strony środków publicznych. Jednak fundamentalne znaczenie ma kwestia utrzymywania finansowania tych szkół z obrębu środków publicznych przeznaczonych na oświatę. Skądinąd taka sytuacja dość dobrze odpowiada "filozofii edukacyjnej" osób odpowiadających za polską oświatę w ostatnich latach. Nie ma żadnego powodu, aby każdy podatnik ponosił konsekwencje niefrasobliwości takiej osoby. Tymczasem na każdego zapisanego do niej ucznia szkoła otrzymuje dotację z budżetu państwa poprzez budżet samorządowy. W ten oto sposób dodatkowe koszty jego nauki wynikające z błędnego bądź nieprzemyślanego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej ponosi każdy podatnik.

PDF FINANSOWANIE

. Pilnie zwiększenia wymagają nakłady na edukację najmłodszych, jak również na kształcenie zawodowe. Niestety kolejni ministrowie edukacji nie mają odwagi, aby zlikwidować rozmaite źródła marnotrawienia publicznych pieniędzy. Będzie to nie tylko sygnał dla młodzieży, iż trzeba poważnie traktować swoje szkolne obowiązki i podejmować odpowiedzialne decyzje, ale również dla właścicieli tych szkół, iż na rynku edukacyjnym nie ma miejsca dla podmiotów świadczących fikcyjne usługi.. Szkoły dla dorosłych to tylko jeden z takich elementów; innym jest niebywale rozbudowany system rozmaitych instytucji pozaszkolnych, w tym oświatowej administracji, o bardzo wątpliwej przydatności dla jakości pracy szkół. Tak na marginesie, minister edukacji powinien wreszcie zlikwidować możliwość ukończenia LO bez przystępowania do matury. Szkoły dla dorosłych przykładem edukacyjnej fikcji Kolejni ministrowie edukacji nie mają odwagi, aby zlikwidować rozmaite źródła marnotrawienia publicznych pieniędzy Tymczasem szkoły te już od dawna są przykładem edukacyjnej fikcji. W efekcie wydajemy publiczne pieniądze na fikcyjne zadania, zamiast poprawiać warunki nauczania i jakość oferty edukacyjnej w placówkach i szkołach realizujących zadania objęte obowiązkiem edukacyjnym.

Mikrofinansowanie, jak sama nazwa wskazuje, jest związane z udzielaniem pożyczek na małą kwotę, najczęściej dla ludzi ubogich, mieszkających w krajach rozwijających się. W przypadku szkół dla dorosłych trzeba zauważyć, iż nauka w nich nie jest już objęta obowiązkiem edukacyjnym, za możliwość realizacji którego przez każdego obywatela państwo bierze odpowiedzialność. Finansowanie tego typu jest oferowane zwłaszcza w sektorze pozabankowym. W mikrofinansowaniu nie występują zabezpieczenia znane w krajach rozwiniętych. Mikrofinansowanie odbywa się poprzez udzielenia mikropożyczek lub mikrokredytów. Tymczasem zamiast myśleć o obniżeniu tego limitu czynią go iluzorycznym, tłumacząc iż muszą tak uczynić z powodu braku pieniędzy. Mam nadzieję, iż organizacjom samorządowym nie zabraknie determinacji w walce z tą oświatową patologią, gdyż tylko wówczas istnieje szansa, iż MEN podejmie w tej sprawie autentyczne, a nie pozorowane działania.

Finansowanie startupów

. W tej pierwszej kwestii już widać, jak nieprzygotowane na przyjęcie sześciolatków były liczne szkoły publiczne. Taka sytuacja jest możliwa, gdyż nie mamy w Polsce precyzyjnie zakreślonych standardów edukacyjnych za które odpowiedzialność winno ponosić państwo, czyli wszyscy obywatele, poprzez finansowanie ich ze środków publicznych. Ponowna aplikacja o pożyczke. Jeżeli maturę zdaje mikroskopijny ułamek liczby uczniów LO dla dorosłych, to mamy do czynienia z podtrzymywaniem działania szkół, które nie spełniają swojego fundamentalnego zadania. Witold Szwajkowski: Tajemnice mikrofinansowania

Märkused