Dzięki temu cesjonariusz staje się zgodnie z prawem nowym wierzycielem dłużnika

Dzięki temu cesjonariusz staje się zgodnie z prawem nowym wierzycielem dłużnika. Za miesiąc będę bogatsza o wiedzę

Märkused