Dodatkowo usługobiorca może założyć tylko jedną Lokatę Horyzont Zysk w danym okresie

.

Wyrok nie jest prawomocny.

VAT od opłat dodatkowych naliczanych przy leasingu.

.

VAT: obowiązek podatkowy przy imporcie usług - VAT -

. Dodatkowo usługobiorca może założyć tylko jedną Lokatę Horyzont Zysk w danym okresie. Dodatkowo usługobiorca może założyć tylko jedną Lokatę Horyzont Zysk w danym okresie. Maksymalny czas na spłatę zobowiązania wynosi 36 miesięcy

Märkused