Czy może miałeś trudności z dokonywaniem opłat?

Umowa faktoringowa opiera się na cesji wierzytelności.

. Czy może miałeś trudności z dokonywaniem opłat. Czy może miałeś trudności z dokonywaniem opłat?

Märkused