Czy dziedzicząc spadek możemy również odziedziczyć dług zaciągnięty w instytucji pozabankowej?

Instytucje pozabankowe są bardzo otwarte także na alternatywne źródła dochodów. Czy dziedzicząc spadek możemy również odziedziczyć dług zaciągnięty w instytucji pozabankowej.

Märkused