Brak spłaty w terminie upoważnia pożyczkodawcę do wysłania wezwania do zapłaty

Brak spłaty w terminie upoważnia pożyczkodawcę do wysłania wezwania do zapłaty.

. O kredyt można starać się na dwa sposoby

Märkused