Bank Pocztowy Stalowa Wola

Współposiadacz konta powinien pochodzić z tego samego kraju. Jeśli na stałe mieszkasz poza Unią Europejską, wymaganym dokumentem będzie karta pobytu.

Dane placówki pocztowej UP Stalowa Wola 1:

. Aby zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer, wybierz z menu przeglądarki „Narzędzia”, a następnie “Windows Update“. Nadawca przelewu może również poprosić Cię o kod SWIFT Banku Pocztowego. Wówczas adres rozpoczyna się od https:// Ikona zamkniętej kłódki jest graficznym potwierdzeniem połączenia szyfrowanego.  pokaż więcej Zobacz wszystkie. Bank Pocztowy Stalowa Wola.

Bank Pocztowy Stalowa Wola | Adresy i godziny otwarcia

.

Bank Pocztowy Stalowa Wola - oferta 2020 - oddziały.

. Jeśli nie masz polskiego obywatelstwa, poprosimy Cię o okazanie paszportu zagranicznego. Twój komputer powinien być zabezpieczony zgodnie z zaleceniami producenta systemu, posiadać zainstalowany program antywirusowy z aktualnymi bazami wirusów. Przy każdym połączeniu z bankowością internetową upewnij się, że połączenie nawiązane pomiędzy komputerem, a serwerem Banku jest szyfrowane. Bank Pocztowy Stalowa Wola. W każdym momencie możesz też ustanowić Pełnomocnika do dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie. Jeśli korzystasz z najnowszej wersji przeglądarki, pojawi się informacja „Program Firefox jest aktualny”. Uważaj na komputery publiczne, dostępne na przykład w kafejkach internetowych – nie polecamy logowania się do bankowości z tego typu komputerów.

Aby sprawdzić z jakiej wersji przeglądarki Mozilla Firefox korzystasz, wybierz z paska menu „Pomoc”, a następnie „O programie Firefox” W nowym oknie wyświetli się komunikat o wyszukiwaniu aktualizacji. Jeśli przeglądarka wymaga aktualizacji, pobieranie rozpocznie się automatycznie.. Bank Pocztowy Stalowa Wola. Pamiętaj też, żeby system, przeglądarka i aplikacja Java były aktualizowane na bieżąco. Ma wpływ na produkty kredytowe i relacje klienta z instytucjami finansowymi

Märkused