Bank PKO Biała Podlaska

Kategorie danych osobowych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe. Inspektor Ochrony Danych W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych.

Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Pożyczyłeś już raz za darmo?. Dodatkowo Faktoria oferuje także sprawdzanie kontrahentów czy networking. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul.

Kangur Matematyczny - Organizatorzy

. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT. Pożyczka Lime Kredyt – jak złożyć wniosek?. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej,

. Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku. Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.. Bank PKO Biała Podlaska. Pandamoney to firma działająca na rynku pożyczek online.

Märkused