Bank lub inna instytuacja zajmująca się usługami finansowymi lub bankowymi też potrzebuje na czymś zarabiać

W Polsce nadzór nad niektórymi instytucjami finansowymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. W polskim prawie występuje kilka, znacząco różniących się, definicji instytucji finansowej.

Zbigniew Ofiarski, Prawo finansowe, C.H. W większości krajów funkcjonowanie instytucji finansowych podlega mniej lub bardziej ścisłej kontroli państwa. Bank lub inna instytuacja zajmująca się usługami finansowymi lub bankowymi też potrzebuje na czymś zarabiać.. Nie są więc nimi – w rozumieniu KSH – np. Instytucjami finansowymi w myśl tej definicji nie są podmioty, których podstawowa działalność polega na przyjmowaniu depozytów, tj. Odrębną definicję instytucji finansowej zawiera Kodeks spółek handlowych. W przeciwieństwie do definicji z Prawa bankowego, która ma charakter funkcjonalny, zaliczenie do instytucji finansowych w rozumieniu ksh jest uzależnione tylko od konkretnej formy prawnej, w której działa podmiot. Bank lub inna instytuacja zajmująca się usługami finansowymi lub bankowymi też potrzebuje na czymś zarabiać. Bank lub inna instytuacja zajmująca się usługami finansowymi lub bankowymi też potrzebuje na czymś zarabiać. Zróżnicowanie to wynika z różnych celów i zakresów poszczególnych regulacji. Po co zaświadczenie o zarobkach?. , Polskie prawo finansowe. Bank lub inna instytuacja zajmująca się usługami finansowymi lub bankowymi też potrzebuje na czymś zarabiać. Ta wąska definicja jest ściśle powiązana z celem ustawy, jakim jest zapewnienie utrzymania przez kluczowe instytucje finansowe płynności płatniczej. Czego możemy spodziewać się po tegorocznej edycji spotkania?

Märkused