Średni okres przechowywania tych informacji przez Rankomat w wyżej wskazanych celach wynosi do 26 miesięcy od ich zebrania

Bank Ochrony Środowiska SA.. Średni okres przechowywania tych informacji przez Rankomat w wyżej wskazanych celach wynosi do 26 miesięcy od ich zebrania

Märkused